Rita Čepurčenko

(Seznam článků označených tímto štítkem)

Wolf Gang Ama Deus, a. s.

„Vlčí smečka bohu milá.“ Nedávno jsem četl pěkný příspěvek „Mozartovský problém: Proč nebyl hrán?“ v časopise Harmonie. Je od Tomislava Volka, slavného mozartologa (a v poslední době též pozoruhodného bijce hlav pomazaných) a od muzikolžky Miluše Jonášové, o málo známých okolnostech provedení závažných pozdních Mozartových děl, a to zejména tak zvané velké symfonie g moll, ještě za velikánova života. Hlavní hudební téma této symfonie znáte všichni: Tada dam, tada dam, tada dam tam, tada dam, tada dam, tada dam tam… (Škoda, že to nenapadlo mě.) Mozart byl už v tak zbědovaném stavu, že si nemohl dovolit najmout kloudné hudebníky, zaplatit jim zkoušky, nájem sálu, energie (tehdy svíce), rozpis not a nutnou reklamu spočívající tehdy, stejně jako dnes v subskripci...